Drömmen om en våtmark 5 Juli

Drömmen om en våtmark     Onsdag 5 juli kl. 18.30 Hagöns Naturreservat, Östra Stranden    Följ med på en hedvandring i Hagöns Naturreservat där en ny våtmark ska anläggas. Kommunekolog Kristian Eno berättar om den blivande våtmarken. Vi tittar även närmare på floran som finns i området.     Samling på parkeringen vid Hagöns naturreservat. Medtag […]

Läs mer

De vilda blommornas dag 18/6 kl. 14

De vilda blommornas dag Söndag 18 juni kl. 14.00 – 17.00, Vapnö Grustag Vi vandrar runt i den före detta grustäkten som domineras av hårginst, käringtand, gråfibbla och rotfibbla. Vi tar även del av ruderatväxter, trädgårdsflyktingar och en del invasiva arter.   Samling vid grustagets huvudparkering. Ta gärna med egen fika.    Samarrangemang med Hallands […]

Läs mer

Bivandring Slottsmöllan 11 Juni

Bivandring på Slottsmöllan Söndag 11 juni kl. 14.00 – 16.00 Hannes Bonhoff guidar bland vilda honungsbin på Slottsmöllan och berättar om deras liv som superorganism. Under fikat ger vi oss på bispårning, en teknik för att hitta honungsbinas bo.   Samling vid Wallbergsskolan. Ta gärna med egen fika. Kontakt: Hannes Bonhoff, 072 – 010 96 […]

Läs mer