Vad händer på Björkelund?

Vad händer på Björkelund under 2022?
På Hallands Naturskyddsförenings fastighet kan alla alltid fritt ströva omkring eller slå sig ner och njuta av naturen. Vid gården har vi skapat en mångfaldsträdgård, där man också självklart kan vara. En vandringsled börjar vid gårdsplanen, går längs Fylleån och tillbaka över hed och äng. I brevlådan vid infarten och på gårdsplanen finns informationsfoldrar. Skyltar ger ytterligare information.

Nytt från 2022 är ett soldrivet utedass.

Nytt från 2017 är det fina vindskyddet SnokarBo som ligger ett litet stycke från mangårdshuset. Alla är välkomna att använda vindskyddet enligt allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

Den första torsdagen varje månad träffas Björkelundsgruppen för att jobba på gården. Vill du vara med eller vill du veta mer? Kontakta Ebba Werner, tfn: 070-174 90 06.

Vid några tillfällen ordnas särskilda programpunkter dit alla är välkomna, samling på gårdsplanen.

Du behöver inte vara medlem för att delta eller besöka fastigheten.