Vad händer på Björkelund?

Vad händer på Björkelund under 2018?
På Hallands Naturskyddsförenings fastighet kan alla alltid fritt ströva omkring eller slå sig ner och njuta av naturen. Vid gården har vi skapat en mångfaldsträdgård, där man också självklart kan vara. En vandringsled börjar vid gårdsplanen, går längs Fylleån och tillbaka över hed och äng. I brevlådan vid infarten och på gårdsplanen finns informationsfoldrar. Skyltar ger ytterligare information.

Nytt från 2017 är också det fina vindskyddet SnokarBo som ligger ett litet stycke från mangårdshuset. Alla är välkomna att använda vindskyddet enligt allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

Den första lördagen varje månad träffas Björkelundsgruppen för att
jobba på gården. Vill du vara med eller vill du veta mer? Kontakta Ebba Werner, tfn: 070-174 90 06.

Vid några tillfällen ordnas särskilda programpunkter dit alla är välkomna, samling på gårdsplanen

Du kan också ansluta till någon av följande programpunkter (2018). Du behöver inte vara medlem för att delta eller besöka fastigheten.

Jubileumsvandring på Björkelund lördag 30 juni kl. 10 på Björkelund

Foldern ”Naturupplevelser i Halmstad” fyller 20 år och det firas med en härlig vandring. H G Karlsson och Anders Wirdheim guidar oss bland Björkelunds rika flora och fauna. Efter vandringen bjuds det på lättare lunch. Anmälan görs senast 25 juni till kontaktperson Bo Hansson på tfn: 073-580 12 33. Samåkning från Circle K:s parkering vid Halmstads Arena kl. 09.30.

Laga mat från naturens skafferi på Björkelund söndag 19 augusti kl. 14-17

Lena Levin från Friluftsfrämjandet visar hur man lagar mat av det vi kan samla i naturen runt Björkelund samt grönsaker från närliggande ekologiska gårdar. Maten lagar vi över öppen eld vid det nya vindskyddet. Ta gärna med något eget att grilla! Kontaktperson Ingalill Forsberg, tfn: 0731–401 526.

Blomstervandring på Björkelund söndag 26 augusti kl. 10

Följ med på en blomstervandring genom trädgården, slåtterängen, heden och naturbetesmarkerna på Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund. Vi diskuterar skötsel och växternas roll i naturen för t.ex. fjärilar, bin och fåglar. Ledare och kontaktperson: Ebba Werner, tfn: 070-174 90 06. Samarrangemang med Hallands botaniska förening.

Slåtter på Björkelund lördag 1 september kl 10

Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet – den årliga slåttern på Björkelund. Det finns räfsor och slipade liar att låna, men tag gärna med egna redskap. Här kan du få hjälp av våra instruktörer. Ta med hela familjen och njut av musik och trevlig slåttersamvaro. Föreningen bjuder på enkel förtäring. Ledare och kontaktperson: Ebba Werner, tfn: 070-174 90 06. Samarrangemang med Hallands botaniska förening.

Trollsländor på Björkelund lördag 8 september kl. 10 

På Björkelund kommer Trollsländsexperten Göran Sahlén att guida oss genom denna fantastiskt vackra insektsgrupp. Under exkursionen finns det möjlighet att håva på land och i vattnet. Ta medfamiljen, gummi-stövlar och fikakorg. Kontaktperson Bo Hansson, 073-580 12 33.

Svampexkursion på Björkelund söndag 16 september kl 14

Ta med korg, svampkniv och fika så går vi på jakt efter såväl ovanliga och vanliga som ätliga och giftiga svampar under ledning av svampkonsulent Alice Berglund. Kontaktperson är Stefan Anderson, 035-22 13 39.
Samling vid Circle K vid Halmstads Arena för samåkning k. 13.30.