Vad händer på Björkelund?

Vad händer på Björkelund under 2019?
På Hallands Naturskyddsförenings fastighet kan alla alltid fritt ströva omkring eller slå sig ner och njuta av naturen. Vid gården har vi skapat en mångfaldsträdgård, där man också självklart kan vara. En vandringsled börjar vid gårdsplanen, går längs Fylleån och tillbaka över hed och äng. I brevlådan vid infarten och på gårdsplanen finns informationsfoldrar. Skyltar ger ytterligare information.

Nytt från 2017 är också det fina vindskyddet SnokarBo som ligger ett litet stycke från mangårdshuset. Alla är välkomna att använda vindskyddet enligt allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

Den första lördagen varje månad träffas Björkelundsgruppen för att jobba på gården. Vill du vara med eller vill du veta mer? Kontakta Ebba Werner, tfn: 070-174 90 06.

Vid några tillfällen ordnas särskilda programpunkter dit alla är välkomna, samling på gårdsplanen.

Du kan alltid ansluta till någon av följande programpunkter (2019). Du behöver inte vara medlem för att delta eller besöka fastigheten.

Invigning av demonstrationsslinga—Vattnets värde på Björkelund, lördag 31 augusti kl. 10.00—14.00
Invigning av demonstrationsslinga—Vattnets värde på Björkelund. För att informera om vattnets värde för oss, har det
anlagts en demonstrationsslinga längs en vandringsled på Björkelund. Välkommen att inviga denna härliga kunskapsgivande naturvandring som finansierats av EU-projektet Grip on LIFE. Skogsstyrelsen bjuder på fika så anmäl deltagande till Stefan Anderson 035-221339, stefan.a.bird@gmail.com.

Slåtter på Björkelund, lördag 7 september kl. 10.00-14.00
Välkommen till den årliga slåttern på Björkelund, en viktig naturvårdsaktivitet. Det finns räfsor och liar att låna men ta gärna med dina egna redskap om du har. Det finns tillfälle och hjälp att slipa och lära sig hantera en lie av erfarna instruktörer. Hallands naturskyddsförening bjuder på enklare förtäring då slåttern är genomförd. Samling på gårdsplanen på Björkelund. Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06.

Svampexkursion på Björkelund, söndag 15 september kl. 14.00 –16.00
Ta med korg, svampkniv och fika så går vi tillsammans på jakt efter såväl ovanliga och vanliga som ätliga och giftiga svampar. Svampkonsulent Alice Berglund leder oss under dagen. Samåkning från Cirkle K:s parkering vid Arenahallen kl 13.30, eller samling på gårdsplanen kl 14.00. Kontaktperson: Stefan Anderson, 035-221339, stefan.a.bird@gmail.com.

Laga mat från naturens skafferi, lördag 21 september kl. 14.00 –17.00 
Under ledning av Lena Levin från friluftsfrämjandet samlar vi ätliga växter från naturen kring Björkelund. Dessa, tillsammans med närodlade grönsaker, tillagas över öppen eld. Vill man ta med något att grilla är det helt okej! Kontaktperson: Ingalill Forsberg, 073-1401526.

Mossor på Björkelund, söndag 29 september kl. 14.00
Vi vandrar ett par timmar i Björkelunds varierade natur och får många anledningar att fundera över mossornas förmåga att anpassa sig. Ta med lupp och matsäck. Kontaktperson: Kjell Georgson, 073-034 79 57.