Remisser och yttranden

2021

Yttrande etapp 2 Södra infarten 2021
Yttrande åtgärdsprogram för ljunghed
Stöd för yttrande – VAplan
Yttrande fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet
Yttrande angående kommunfullmäktiges plan för energi och klimat
Yttrande angående plan för transportsystemet Halmstads kommun
Synpunkter på Framtidsplan 2050 Halmstads kommun

 

2015

Synpunkter på detaljplan Fyllinge 20_393
Synpunkter på detaljplan Tyludden 1_7
Synpunkter på ny energiplan för Halmstads kommun
Synpunkter tidigt samråd Natura 2000område Fylleån
Synpunkter utfyllnad Halmstads hamn
Synpunkter på detaljplan för ny förskola i Aleskogen
Synpunkter på husbehovstäkt på Holm 2_30
Synpunkter på terrängkörningsbana på Äskered 3_1

 

2014

Synpunkter Lyngåkra 20140206
Synpunkter Stena Pilkington 20140409
Synpunkter Tyludden 1:1 Salt 20140406
Synpunkter på utställning Framtidsplan 2030 Halmstad kommun
Synpunkter Vrangelsro 1:1 20140605
Yttrande över Halmstad kommuns ekohandlingsprogram 20140406

2013

Utställningsyttrande Värmekällan
Samrådsyttrande Slottsmöllans tegelbruk
Yttrande över detaljplan Halmstad 9:173 Slottsmöllans tegelbruk
Synpunkter på Framtidsplan 2030
Synprunkter på Värmekällan 1 m.fl. HEM 20130208

2012

Synpunkter på Vindkraft Skedala Enslöv 20120803
Synpunkter på vindkraft Skedala Enslöv 20120930
Synpunkter på Halmstad kommuns Renhållningsordning 2012
Synpunkter på EONs markkabeldragning 2012

2011

Svar intressentförfrågan Sveaskog maj 2011
Yttrande över detaljplan Fyllinge 20.393
Yttrande över samråd ny deponi Kistinge 20111205
Synpunkter på Halmstad kommuns handlingsprogram för hållbara transporter
Samrådsunderlag

2009

Synpunkter på vindkraftspark i Stjärnarp

2008

Synpunkter på förslag till detaljplan Södra infarten