Natursnokarna

Natursnokarnas verksamhet är för närvarande vilande.

Vill du vara med och hålla i Natursnoksverksamheten som natursnoksledare? Anmäl ditt intresse till halmstadsnaturskyddsforening@gmail.com !