Verksamhet

Halmstads naturskyddsförening arrangerar ett flertal aktiviteter varje år, se gärna programmet här. Du kan även läsa mer om verksamheten på vår fastighet Björkelund och om Natursnokarnas barnaktiviteter på respektive flikar i huvudmenyn.

Föreningen har också annan verksamhet som pågår under hela året. En viktig uppgift är att bevaka lokala samhälls- och miljöfrågor, svara på remisser och bilda opinion kring föreningens frågor.

Varje år, vecka 40, deltar vi i den rikstäckande informationskampanjen Miljövänliga veckan. Planering av aktiviteter kring detta samt uppföljning och redovisning efteråt pågår under en stor del av året.

Snorkelleden i Svärjarehålan har kommit till efter ett samarbete med Halmstads kommun. Många ideella timmar har gått in i skapandet och finansiering kom från föreningen själv, kommunen och genom LONA-bidrag.