Drömmen om en våtmark

Onsdag 3 juli kl. 18.30 Hagöns Naturreservat, Östra Stranden Följ med på en hedvandring i Hagöns Naturreservat där en ny våtmark håller på att anläggas. Kommunekolog Kristian Eno berättar om arbetet med våtmarken. Vi tittar även närmare på floran som finns i området. Samarbete mellan Halmstads Kommun, Hallands Botaniska förening och Havsnätverket Laholmsbukten. Samling på […]

Läs mer

De vilda blommornas dag

Söndag 16 juni kl. 14.00 – 17.00, Påarps klapperstensfält Området domineras av rester från bronsåldern, en artesisk källa med våtmark, välbetade strandängar och sandstrand. Till detta hela 22 noterade rödlistade kärlväxter.. Samling vid parkeringen vid Påarps Skytteväg. Ta gärna med egen fika. Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening. Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson, 070 – 540 73 53, […]

Läs mer