Havsnätverket Laholmsbukten

Hösten 2018 gick Halmstads Naturskyddsförening samman med Södra Hallands (Laholms) Naturskyddsförening och Bjäre (Båstads) Naturskyddsförening för att bilda Havsnätverket Laholmsbukten. Dessa tre kretsar gränsar samtliga till Laholmsbukten har som mål att:

  • Värna om Laholmsbuktens natur både på land och i havet.
  • Kontinuerligt uppdatera information om hot mot Laholmsbukten samt om olika skyddsformer (t.ex. bildandet av ett marint reservat).
  • Väcka intresse hos allmänheten samt informera om Laholmsbuktens olika problem.

Den grunda bukten är ett viktigt uppväxtområde för fisk, speciellt plattfisk. Den vandrande fisken lax, havsnejonöga och havsöring skall via bukten upp i sina åar för att fortplanta sig. Även ål vandrar i vattendragen. Stora delar av Europas sjöorrar och svärtor ligger hela vinterhalvåret några hundra meter från stranden där de finner föda. Många vadare rastar och söker föda på stränderna.

I långa tider har det varit stora problem i bukten. Övergödning, massförekomst av alger, fiskdöd, syrebrist och måttlig ekologisk status. Exploateringstrycket för att bo strandnära är stort. Strandskyddet är eftersatt på flera sträckor. Klimatförändringar med höjd havsnivå och kraftiga vågor gör att erosionen av dynlandskapet pågår.

Vi i ”Havsnätverket Laholmsbukten” ser alla dessa problem torna upp sig. Genom bildandet av ett lokalt havsnätverk har tre lokalföreningar av Sveriges Naturskyddsförening – Halmstads, Södra Hallands och Bjäres – tillsammans agerat för att värna om Laholmsbukten. Genom att lära oss mer, arrangera spännande och viktiga aktiviteter samt att påverka där det kan ge effekt.

Kontaktpersoner i Halmstad:
Bo Hansson, 035-12 15 08, bo.t.hansson@netatonce.net
Annalena Holm, 0767-66 52 00, holm.annalena89@gmail.com