Havsnätverket Laholmsbukten

Hösten 2018 gick Halmstads Naturskyddsförening samman med Södra Hallands (Laholms) Naturskyddsförening och Bjäre (Båstads) Naturskyddsförening för att bilda Havsnätverket Laholmsbukten. Dessa tre kretsar gränsar samtliga till Laholmsbukten har som mål att:

  • Värna om Laholmsbuktens natur både på land och i havet.
  • Kontinuerligt uppdatera information om hot mot Laholmsbukten samt om olika skyddsformer (t.ex. bildandet av ett marint reservat).
  • Väcka intresse hos allmänheten samt informera om Laholmsbuktens olika problem.

Havsnätverket har sökt och erhållit projektpengar från riksföreningen för att kunna sätta ihop ett program med olika aktiviteter under 2019. Havsnätverket vill här särskilt omnämna båtturerna ut i Laholmsbukten med forskningsfartyget Sabella den 6, 7 och 8 augusti. Flera andra arrangemang i form av vandringar och föreläsningar kommer också att gå av stapeln. Håll koll på respektive krets hemsida för mer information om detta.

Kontaktpersoner i Halmstad:
Bo Hansson, 035-12 15 08, bo.t.hansson@netatonce.net
Annalena Holm, 0767-66 52 00, holm.annalena89@gmail.com