Hur mår havet och hur mår Kattegatt? Måndag den 5 februari

Hur mår havet och hur mår Kattegatt

Måndag den 5 februari kl. 19.00, Aulan, kunskapscentrum Agardh, Båstad

Mats Svensson från Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg ger oss en lägesbild av hur det står till under ytan.

 

Under 2023 har Havs- och vattenmyndigheten gjort en rapport om tillståndet i de svenska haven. Dessa rapporter ger alla en bild av utvecklingen av havsmiljön. Varför är det så, och vad säger rapporterna, och vad innebär det för kusten runt Bjäre? Hur mår torsken? Hur går det med att minska övergödningen?

 

Samarr. med Naturskyddsföreningen i Bjäre, Studiefrämjandet i Skåne och Havsnätverket Laholmsbukten.

 

Kontakt: : Stina Knutsson 070 – 898 42 24.

Kan våtmarker minska övergödning i ett förändrat klimat? Onsdag den 7 februari

Kan våtmarker minska övergödning i ett förändrat klimat?

Onsdag den 7 februari kl. 12.00 – 12.45 på Stadsbiblioteket i Halmstad samt digitalt.

Två av vår tids stora miljöutmaningar är övergödning av vattenmassor världen över och att klimatet förändras. Flera negativa konsekvenser följer av detta, bland annat syrefattiga havsbottnar och förhöjd risk för allt torrare svenska somrar. Dessutom finns det en koppling mellan övergödning och klimatförändringar – en förvärring av den ena förvärrar också den andra. Våtmarker bidrar till minskad övergödning genom att bland annat få bort kväve från vatten innan det når havet. Men hur kommer klimatförändringar påverka våtmarkernas möjligheter till detta i framtiden? Josefin Nilsson, doktor i biologi med inriktning mot limnolog vid Högskolan i Halmstad föreläser.

 

Föreläsningen är en del av konceptet ”Lunchföreläsningar” på Stadsbiblioteket.

Biblioteken i Halmstad, Hallandsposten och Högskolan i Halmstad presenterar tillsammans en rad föreläsningar i lagom tid till lunch, om aktuella och intressanta ämnen – alla grundade i fakta och forskning. Föreläsarna verkar alla vid Högskolan i Halmstad och flera kommer även att skriva krönikor i Hallandsposten, så håll ögonen på tidningen också!

 

Vi skickar ut nyhetsbrev om aktuella och återkommande program via e-post. Anmäl dig här: Lunchföreläsning: Kan våtmarker minska övergödning i ett förändrat klimat? | Halmstads kommun

Insamling för hjälp åt djuren i naturen

Styrelsen i Halmstads Naturskyddsförening har beslutat sig för att, precis som förra året, starta en medlemsinsamling och vänder sig nu till Halmstadkretsens medlemmar angående detta.

Ett av skälen till att vi startar en medlemsinsamling är att Halmstads Naturskyddsförening tagit över förvaltningen av insamlingsstiftelsen ”Fond för hjälp åt djuren i naturen” från Halmstads Kommun och att det i detta finns ett visst krav på insamlande verksamhet.

Väljer ni att donera en valfri summa överstigande 150 kr, erhåller ni ett fint diplom som tack för er gåva (vi har tagit fram tre olika diplom beroende på hur stor summa som doneras). Ni är givetvis välkomna att donera en summa som understiger 150 kr men kommer då inte att erhålla något diplom (detta på grund av de administrativa kostnaderna för diplomen).

De tre diplomnivåerna är:

· Bronsstödjare, 150 – 249 kr

· Silverstödjare, 250 – 499 kr

· Guldstödjare, 500 kr och uppåt

Vill man donera en summa till Halmstads Naturskyddsförening sätter man in denna på Plusgiro 4 16 64 – 4. Märk insättningen med ”Insamling” och glöm inte att skriva under med namn och personnummer.

Vid frågor om insamlingen – kontakta Bo Hansson, bo.t.hansson@netatonce.net

Friluftsliv för alla Lördag 30 september

Friluftsliv för alla

Lördag 30 september kl. 10.00 – 15.00 Biskopstorp

Denna dag har vi aktiviteter för alla – stora som små! Man kan prova på fågelholkstillverkning, fiske, håvning efter smådjur, göra upp eld och laga mat. Vi ordnar även en vandring med tipsfrågor och en längre promenad på Skötselslingan, cirka 2 km. Dessutom Hitta Vilse och information om vår allemansrätt på olika språk. Medtag egen fika. HK Vandraren har fika till självkostnadspris.

 

Arr. Friluftsfrämjandet och HK Vandraren

Samling vid torpet Kroksjöholm vid parkeringen.

 

Kontakt: Jan-Åke Bengtsson, 076 – 539 30 30