Grönt pyssel med kransbindning

Söndag 21 november kl. 10.00 – 13.00 Björkelund

Välkommen till Björkelund för lite grönt pyssel inför advent och jul. Vi utnyttjar mossa samt björk-, gran- och tallris från fastigheten för att skapa kransar och annat grönt pynt. Ta med egen sekatör (om ni har) och fika.

Kontakt: Marie Louise Franzèn, 073 – 800 25 05

Klimatanpassning i Halmstads Kommun

Onsdag 20 oktober kl. 18.30 – 20.00

Välkommen till en digital föreläsning om klimat-anpassningsarbetet i Halmstads Kommun. Klimatförändringarna är redan idag kännbara för Halmstads kommun med bland annat översvämningar och dricksvattenbrist som följd. Under våren hade Halmstads kommun ett förslag till klimatanpassningsplan ute på samråd och denna föreläsning kommer att behandla förslaget, hur arbetet fortgår och hur kommunen planerar för ett förändrat klimat.

Samarr. med Havsnätverket Laholmsbukten.
Föranmälan till Bo Hansson, 073 – 580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net

 

Vattendragsvandring utmed Suseån

Lördag 18 september kl. 10.00 – 13.00 Kvibille

Guidad vandring, med bl a håvning av bottenfauna, utmed Suseån i Kvibille. Stefan Anderson Skogsstyrelsen guidar. Samling vid Palms Stuga. Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Anmäl deltagande till Stefan Anderson, 070 – 374 13 39
stefan.a.bird@gmail.com

 

Familjedag på Stadsbondgården

Lördag 11 september kl. 12.00 – 14.00 Stadsbondgården

Kom och upplev naturen kring Fylleån. Det finns flera stationer med olika aktiviteter med intressant information för hela familjen. Naturskyddsföreningen leder håvning i vatten nere vid Assarpsbäcken, alla barn är välkomna att upptäcka vad som finns i vattnet. Gå på fisk- och utterspaning. Det bjuds på korvgrillning och fika vid grillplatsen.

Samarr. med Fylleåns Vattenråd och Halmstads kommun.
Kontakt: Stefan Anderson, 070 – 374 13 39,
stefan.a.bird@gmail.com.

OBS! I programmet står det tiden 10-13, men tiden som gäller är alltså 12-14!

 

Svampens Dag på Björkelund

Söndag 5 september kl. 11.00 – 15.00 Björkelund

Ta med din svamp och kolla med vår expert! Svampguiden Kill Persson ordnar och visar sin svamputställning där du kan se och jämföra våra vanligaste mat- och giftsvampar. Vi går även en kortare svamptur på ca 1,5 h. Samling på gårdsplanen vid Björkelund. Medtag egen fika.

Samarr. med Hallands Botaniska förening.
Kontakt: Kill Persson 070 – 321 62 22

OBS! Det har smugit sig in ett fel i programmet, där står det tiden 14-17,
men tiden som gäller är alltså 11-15!

 

Slåtter på Björkelund

Lördag 28 augusti kl. 10.00 – 13.00 Björkelund

Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet – den årliga slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Det finns räfsor och slipade liar att låna, men tag gärna med egna redskap. Kanske vill du ha hjälp att slipa ditt lieblad? Här kan du få hjälp med slipning och liehantering av våra instruktörer. Ta med hela familjen och njut av musik och trevlig slåttersamvaro. Du kan också passa på att gå vandringsleden längs Fylleån. Hallands Naturskyddsförening bjuder på enkel förtäring. Samling på gårdsplanen vid Björkelund.

Samarr. med Hallands Botaniska Förening.
Kontakt: Ebba Werner, 070 – 174 90 06

Trollsländor på Björkelund

Lördag 21 augusti kl. 10.00 – 13.00 Björkelund

Trollsländeexperten Göran Sahlén håller ett kortare föredrag om trollsländors försurningskänslighet efter en studie som bland annat genomförts i närheten av Björkelund. Därefter studeras trollsländor i fält. Samling på gårdsplanen vid Björkelund. Medtag egen fika.

Kontakt: Stefan Anderson, 070 – 374 13 39,
stefan.a.bird@gmail.com

Blommande marker på Björkelund

Söndag 15 augusti kl. 10.00 – 13.00 Björkelund

Vi vandrar runt tillsammans med några ur skötselgruppen i Björkelund. Vandringen kommer att göra stopp vid hed, äng, betesmark, vägkanter samt i mångfaldsträdgården. Vi kommer att belysa hur man gynnar, anlägger och sköter de olika naturtyperna. Välkommen att låta dig inspireras av olika skötselåtgärder i Björkelund. Samling på gårdsplanen vid Björkelund. Medtag egen fika.

Samarr. med Hallands Botaniska Förening.
Kontakt: Ebba Werner, 070 – 174 90 06

Floravårdspriset 2021

Lördag 14 augusti kl. 13.00

Ebba Werner tilldelas 2021 års pris. Utdelning och exkursion vid Skedala utmed gamla banvallen – cykelbanan i fokus. Medtag fika och cykla gärna.

Samarr. med Hallands Botaniska Förening.
Kontakt: Lars-Erik Magnusson, 070 – 540 73 53