Årsmötet den 25 mars inställt!

Hej Naturvänner!

Styrelsen i Halmstads Naturskyddsförening måste tyvärr meddela att vi tagit beslutet att ställa in årsmötet den 25 mars och skjuta det på framtiden. Detta på grund av det rådande Corona-läget. Respekt för våra medlemmars oro och omtanke om våra medlemmars hälsa måste få gå först i det här läget.

Eventuellt kommer vi att försöka hålla ett digitalt årsmöte, via t ex Messenger, men återkommer i sådana fall om detta. Vi kan även återkomma med ett nytt datum på Strandgatan 20.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Halmstads Naturskyddsförening

 

Inställda aktiviteter!

Halmstads Naturskyddsförening vill informera om att följande aktiviteter ställs in på grund av rådande corona-viruset:

  • Idémötet måndag den 23 mars kl. 18.30Campus Laholm (samarr. Havsnätverket Laholmsbukten)
  • Programpunkten ”Hur nära havet ska man bo?” onsdag 15 april kl. 18.30Campus Laholm (samarr. Havsnätverket Laholmsbukten)

Vi uppmanar till att alltid dubbelkolla på vår hemsida, sociala medier samt eventuella mejlutskick (obs endast medlemmar får dessa) vad gäller programpunkter den närmsta framtiden. Då vi inte vet hur länge situationen med coronaviruset håller i sig kan det hända att ytterligare programpunkter ställs in. Om så är fallet gör vi alltid mejlutskick och uppdaterar hemsida och Facebook – där finns alltid färsk information!

 

 

Klädbytardagen den 4 april inställd!

I och med rådande omständigheter med coronaviruset och förbudet mot att anordna evenemang med mer än 500 deltagare har vi tagit beslutet att ställa in vårens klädbytardag som skulle ägt rum den 4 april. Vi hoppas på att eventuellt kunna återkomma i höst med en klädbytardag då istället, annars tar vi nya tag nästa vår!

Klädbytardagen den 4 april är alltså INSTÄLLD.

 

Studiebesök på HEM:s optiska sopsorteringsanläggning.

Vi måste med kort varsel meddela att studiebesöket på HEM i morgon onsdag den 18 mars blir inställt på grund av det rådande Corona-läget. HEM har idag tagit beslutet att inte släppa in besökare i sina lokaler.

Vi hoppas att studiebesöket kan genomföras vid ett senare tillfälle istället.

 

Onsdagen den 18 mars kl. 10.00 bjuds ni in till ett nytt studiebesök på den nya optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed i Halmstad. Studiebesöket sker nu under dagtid så att vi får se när anläggningen är igång. HEM bjuder på kaffe och te.

Följ HEM:s gröna skyltning mot ”optisk sortering” (förbi den stora personalparkeringen).

Kontaktperson: Bo Hansson, 073 – 580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net

 

Havsnätverket Laholmsbukten bjuder in till ett spännande idémöte – INSTÄLLD!

OBS! Följande aktivitet är inställd på grund av rådande situation med coronaviruset!

 

Vi drivs av lust och vilja att bidra till skydd av det fina havs- och kustområdet vi har nära oss. Förra året genomförde vi ett flertal viktiga och uppskattade aktiviteter: Exkursioner till havs med ett undersökningsfartyg, en helg där vi på plats och ställe studerade och diskuterade förutsättningarna för laxen och biologisk mångfald i de halländska åarna samt flera givande vandringar och inspirerande föreläsningar.

Nu laddar vi om för nya aktiviteter som kan sprida kunskap och påverka. För den skull så bjuder vi in till en kreativ kväll där vi kommer att berätta vad vi redan gjort och sedan tillsammans kläcka idéer och planer för framtiden.

Välkomna till Campus Laholm (Skottegränd 3 i Laholm) måndagen den 23 mars kl. 18.30. Havsnätverket bjuder på fika.

Anmäl om deltagande till Bo Hansson, bo.t.hansson@netatonce.net eller 073 – 580 12 33 senast lördag 21 mars.

 

Bakgrund
Den grunda bukten är ett viktigt uppväxtområde för fisk, speciellt plattfisk. Den vandrande fisken lax, havsnejonöga och havsöring skall via bukten upp i sina åar för att fortplanta sig. Även ål vandrar i vattendragen. Stora delar av Europas sjöorrar och svärtor ligger hela vinterhalvåret några hundra meter från stranden där de finner föda. Många vadare rastar och söker föda på stränderna.

I långa tider har det varit stora problem i bukten. Övergödning, massförekomst av alger, fiskdöd, syrebrist och måttlig ekologisk status. Exploateringstrycket för att bo strandnära är stort. Strandskyddet är eftersatt på flera sträckor. Klimatförändringar med höjd havsnivå och kraftiga vågor gör att erosionen av dynlandskapet pågår.

Vi i ”Havsnätverket Laholmsbukten” ser alla dessa problem torna upp sig. Genom bildandet av ett lokalt havsnätverk har tre lokalföreningar av Sveriges Naturskyddsförening – Halmstads, Södra Hallands och Bjäres – tillsammans agerat för att värna om Laholmsbukten. Genom att lära oss mer, arrangera spännande och viktiga aktiviteter samt att påverka där det kan ge effekt.

Årsmöte 2020 – inställt!

OBS! Föredrag av Älvräddarna samt årsmötet är INSTÄLLT!

 

Årsmöte och föredrag av Älvräddarna

Onsdag den 25 mars kl. 19.00 på Strandgatan 20

Mötet inleds med att Christer Borg från Älvräddarna berättar om sin organisations framtidsvision om att Sveriges mindre vattendrag ska vara helt fria från vandringshinder för vandrande vattenlevande organismer. Därefter följer årsmöte för Halmstads Naturskyddsförening och i samband med detta bjuder föreningen på fika. Varmt välkomna!

Kontaktperson: Kristin Lundquist, 070 – 844 20 77

 

Välkommen på föreläsning om laxens spännande liv!

Halmstads Naturskyddsförening och Havsnätverket Laholmsbukten vill välkomna till nedanstående föreläsning:

”Laxens spännande liv när den lämnar havet och stiger upp i våra åar”
Onsdag 26 februari kl. 18.30-21.00 på Campus (miniaulan) i Laholm Skottegränd 3.

Per Ingvarsson vattenekolog och fiskevårdare tar med hjälp av bilder från sina inventeringar i bland annat Stensån, oss med upp i vattendragen för att möta de hinder och besvärligheter som laxen där stöter på. Vad kan man göra för att förbättra situationen för laxen? Det som är bra för laxen är bra för allt annat liv i vattnet.

Kontaktperson: Margareta Lindgren tel. 0430 – 630 44, 073 – 087 48 90.
Arrangör: Havsnätverket Laholmsbukten (Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad i samverkan).

 

Studiebesök på HEM:s optiska sopsorteringsanläggning.

Onsdag 6 november kl. 18.30-20.00, Kristinehed.

Välkommen till ett studiebesök på den optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed. Vi får en inblick in hur utsortering av matavfall går till. Samling vid HEMs parkering, följ skyltning mot optisk sopanläggning.

Kontaktperson: Bo Hansson 073-580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net.

Studiebesök på Finsbo Gård i Sennan.

Lördag 12 oktober kl. 10.00, Finsbo Gård.

Bröderna Carl och Oskar Kjell guidar och berättar om livet på gården där de har ekologisk uppfödning av nötkreatur och höns. Det kommer att finnas möjlighet att köpa både kött och ägg med sig hem. Samåkning från Circle K vid arenahallen kl. 09.30.

Kontaktperson: Bo Hansson, 073-580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net.