Studiebesök på HEM:s optiska sopsorteringsanläggning.

Onsdag 6 november kl. 18.30-20.00, Kristinehed.

Välkommen till ett studiebesök på den optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed. Vi får en inblick in hur utsortering av matavfall går till. Samling vid HEMs parkering, följ skyltning mot optisk sopanläggning.

Kontaktperson: Bo Hansson 073-580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net.

Studiebesök på Finsbo Gård i Sennan.

Lördag 12 oktober kl. 10.00, Finsbo Gård.

Bröderna Carl och Oskar Kjell guidar och berättar om livet på gården där de har ekologisk uppfödning av nötkreatur och höns. Det kommer att finnas möjlighet att köpa både kött och ägg med sig hem. Samåkning från Circle K vid arenahallen kl. 09.30.

Kontaktperson: Bo Hansson, 073-580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net.

 

Mossor på Björkelund

Söndag 29 september kl. 10.00 Björkelund

Vi vandrar ett par timmar i Björkelunds varierade natur och får många anledningar att fundera över mossornas förmåga att anpassa sig. Ta med lupp och matsäck.

OBS! I Halmstads Naturskyddsförenings tryckta program och i foldern Naturupplevelser i Halmstad står det att arrangemanget pågår mellan 14:00-17:00, detta är fel. Den rätta tiden är 10:00-13:00!

Kontaktperson: Kjell Georgson, 073-034 79 57

För mer info om Björkelund och hur du hittar dit, klicka här.

Foto: Kristin Lundquist

 

Laga mat från naturens skafferi

   Lördag 21 september kl. 14.00 –17.00 Björkelund

Under ledning av Lena Levin från friluftsfrämjandet samlar vi ätliga växter från naturen kring Björkelund. Dessa, tillsammans med närodlade grönsaker, tillagas över öppen eld. Vill man ta med något att grilla är det helt okej!

Kontaktperson: Ingalill Forsberg, 073-1401526

För mer info om Björkelund och hur du hittar dit, klicka här.

 

Svampexkursion på Björkelund

   Söndag 15 september kl. 14.00 –16.00, Björkelund

Ta med korg, svampkniv och fika så går vi tillsammans på jakt efter såväl ovanliga och vanliga som ätliga och giftiga svampar. Svampkonsulent Alice Berglund leder oss under dagen. Samåkning från Cirkle K:s parkering vid Arenahallen kl 13.30, eller samling på gårdsplanen på Björkelund kl 14.00.

Kontaktperson: Stefan Anderson, 035-221339,
stefan.a.bird@gmail.com

För mer info om Björkelund och hur du hittar dit, klicka här.

Foto: Kristin Lundquist

Laxens år 2019.

Överlever laxen i Halland?

Alla natur-, vatten- och fiskintresserade hälsas välkomna till två spännande dagar i Södra Halland.

Laholm 14 – 15 september – Seminarium och exkursion.

Under denna helg erbjuds du goda kunskaper om laxens möjligheter att kunna finnas kvar i de halländska åarna. Du får genom fältexkursioner se lyckade projekt för att stödja laxens vandringar och ge förutsättningar för lekplatser. Möten med andra deltagare kan ge ytterligare kunskapsinhämtning och ge inspiration att befrämja laxens levnadsbetingelser.

Lördagen den 14 september möts vi på Lagagården nära kraftstationen 5 minuters raska bens promenad från busstationen i Laholm. På söndagen ger vi oss iväg med chartrad buss till Stensån, Ätran, Nissan och Lagan.

Arrangemanget är kostnadsfritt genom medfinansiering från Havs- och Vattenmyndigheten och Sportfiskarna (mat under bussturen betalas dock av var och en).

Arrangör är Havsnätsverket Laholmsbukten som består av Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad. Önskar du mera Information kontakta Margareta Lindgren på margareta.flammabygget@outlook.com. Anmälan görs till Margareta Lindgren margareta.flammabygget@outlook.com, ange namn och telefonnummer. Ange också om du deltar båda dagarna eller enbart den 14 eller 15 september. Deltagarantalet den 15 september är begränsat! Deltagare som har anmält sig till båda dagarna kommer med i första hand.

Uppge om du är allergisk mot något.

Anmäl dig senast måndagen den 9 september!

 

Program

14 september Lagagården Laholm

Lagagården ligger precis norr om Laholms kraftstation på vägen in mot Skogaby. Fri parkering. 5 minuters promenad från busstationen.

9:30 Mingel/kaffe

10.00 – 10:15 Inledning. Havsnätverket Laholmsbukten hälsar välkomna. Information.

10:15 – 10:45 Laxens historia i Halland – Hans Schibli Länsstyrelsen Halland

10:45 – 11:15 Hur förvaltas laxen i Halland – Erika Axelsson Länsstyrelsen Halland.

11:20 – 11:50 Vad kan vi göra för våra vattendrag – Christer Borg, Sven Björk Älvräddarna.

11:50 – 12:40 Lunch

12:40 – 13:10 Går det att återfå vildlaxen till Lagan? – Per Ingvarsson PI(π)FLY Vatten&Fiskevård AB

13:10 – 13:40 Fri vandring av lax i Rönneå – Tord Andersson Klippans kommun

13:40 – 14:10 Laxen som turistutvecklingspotential – Daniel Melin Jordbruksverket.

14:10 – 14:40 Kaffe

14:40 – 15:10 Lagar: vad säger EU – Nya vattenlagstiftelsen. Hur tolkas lagen? – Christina Lindhagen Sportfiskarna.

15:10 – 15:40 Kan kommunen utnyttja laxen som resurs? – Tommy Vestersund Bollnäs kommun.

15:40- 16:00 Sammanfattning information inför bussresan

Moderator under dagen är Lennart Henrikson, vinnare av HaV;s 2019 års vattenmiljöpris Sjöstjärnan

15 september Bussexkursion

Vi har hyrt en buss som tar max 60 passagerare. Därför är deltagarantalet begränsat.

Bussen avgår från Laholms busstation klockan 9.20 och från Laholms järnvägsstation 9.35. Tåg anländer norrifrån klockan 9.22 och söderifrån klockan 9.33.

Exkursionen börjar i Laholm och sedan åker vi söderut till Stensån för information på plats. Därefter går färden norrut till Hertigen i Ätran där Ingemar Alenäs visar oss runt. Färden går sedan via Nissan åter söderut till kraftstationen i Laholm där Per Ingvarsson tar till orda. Vi stannar och äter på något matställe i Falkenbergstrakten.

Under resan är det meningen att du inte bara skall låta dig informeras med fakta utan reflektera och ta ställning. På så sätt kan du vara delaktig i arbetet med att rädda laxen och de andra hotade arterna i våra vattendrag. Under resan kommer därför ett antal diskussionsfrågor att presenteras.

Dagen avslutas klockan 16.30 vid Laholms busstation. Tågresenärer lämnas dessförinnan på Laholms järnvägsstation. Tåget söderut avgår 16.22 och norrut 16.33.

Välkommen med en anmälan önskar Havsnätverket Laholmsbukten.

 

 

Slåtter på Björkelund

   Lördag 7 september kl. 10.00-14.00, Björkelund

Välkommen till den årliga slåttern på Björkelund, en viktig naturvårdsaktivitet. Det finns räfsor och liar att låna men ta gärna med dina egna redskap om du har. Det finns tillfälle och hjälp att slipa och lära sig hantera en lie av erfarna instruktörer. Hallands naturskyddsförening bjuder på enklare förtäring då slåttern är genomförd.

Samling på gårdsplanen på Björkelund.

Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06.

För mer info om Björkelund och hur du hittar dit, klicka här.

 

Svampens dag i Haverdals naturreservat

Söndag 1 september kl. 14.00-16.00 (17.30)

Kill Person, svampexpert hjälper dig artbestämma dina svampar och visar hur våra vanligaste mat och giftsvampar ser ut i en svamputställning. Kl. 16.00 påbörjas en svamppromenad i naturreservatet i 1,5 h.

Samling vid parkeringen i Lynga, samarrangemang med Hallands Botaniska förening.

Kontaktperson: Kill Persson, 070-3216222

Foto: Kristin Lundquist

Invigning av demonstrationsslinga — Vattnets värde på Björkelund

  Lördag 31 augusti kl. 10.00—14.00 Björkelund

Lördagen den 31 augusti klockan 10:00 -14:00 är det invigning av nya vandringsleden Vattnets värden på Björkelund.

Inom projektet GRIP on LIFE har vandringsleden vid Björkelund rustats upp med nya spänger och kompletterats med informationsskyltar om livet i och vid vattnet i Fylleån. Här finns också information om hur aktiviteter så som skogs- och jordbruk påverkar vattnet och vilken hänsyn man behöver ta för att inte skada vattenmiljöer vid åtgärder på land.

Du får möjlighet att vandra längs den nyrenoverade vandringsleden, och ta del av informationen om vattnets betydelse i landskapet. Gå en guidad tur, håva i Fylleån, lär dig mer om platsens växter och djur, njut av mångfaldsträdgården vid gården, få information om laxens år, grilla korv med mera.

Program:

10.00    Inledning med information och bandklippning av landshövding Lena Sommestad.

10.30-13.00    Guidade visningar av slingan varje hel- och halvtimme.

10.00-14.00    Aktiviteter runt gården. Lär dig mer!
* Vilka djur finns i Fylleån?
* Är laxen i Fylleån unik?
* Havsnejonöga en levande fossil!
* Behövs kalkning i Fylleån eller är försurningen borta?
* Arbete i vattenråd.

11.00    Korvgrillningen börjar

Medverkar gör: Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Fylleåns vattenråd och Halmstad kommun.

OBS! Skogsstyrelsen bjuder på fika så anmäl deltagande till:
Stefan Anderson 035-221339, stefan.a.bird@gmail.com

 

Laholmsbuktens geologi och strändernas erosionskänslighet

Lördag 10 augusti kl. 10.00-14.00 Skummeslövstrand och Mellbystrandgården

Samling på stranden vid Vallbergavägen i Skummeslövstrand kl. 10.00 eller på Mellbystrandsgården ca kl. 12.30.

Geolog Kärstin Malmberg Persson tar oss ut på en vandring längst stranden i Laholmsbukten. Kärstin har vandrat längst Skånes alla stränder och har nu nått upp till Halland. Under våren blir en rapport från SGU med analyser av Laholmsbuktens stränders uppbyggnad, morfologi och erosionskänslighet färdig. På förmiddagen studerar vi sand och dyner i fält. Vid 12-tiden äter vi vår medhavda matsäck i en dyngrop eller på Mellbystrandsgården (om vädret är dåligt). Därpå får vi höra och se mer av rapporten i form av en föreläsning inomhus som slutar vid 14-tiden. Tid för frågor och diskussioner.

Kontaktperson Margareta Lindgren 0430 – 630 44, 073 – 087 48 90

Arrangörer: Havsnätverket Laholmsbukten och Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad.


Fortet vid Kolonivägen efter stormen Sven.