Styrelsen 2017

Stefan Anderson
Ordförande
Klackens Långgränd 1
302 61 Halmstad
Tel hem: 035 – 22 13 39
Tel arbete: 035 – 13 68 40
E-post: stefan.a.bird@gmail.com

Helena Björklund
Vice ordförande
Matsgårdsvägen 12
310 38 Simlångsdalen
Tel hem: 035 – 12 65 34
Mobil: 070 – 691 89 94
E-post: helbjo74@outlook.com

Bo Hansson
Kassör
Ugerupsgatan 3
30234 Halmstad
Tel hem: 035 – 12 15 08
E-post: bo.t.hansson@netatonce.net

Glenn Johansson

Sekreterare
Ordinarie
E-post: glennmikaeljohansson@hotmail.com
Mobil: 0730 – 70 52 89

Ellinor Waldemarson
Vice sekreterare
Ordinarie
Mobil: 0730 – 50 13 94
E-post: ellinor.waldemarson@gmail.com

Anders Olovsson
Ordinarie
Mobil: 0730 – 63 42 60
E-post: andeolov@gmail.com

Björn Ericson
Ordinarie
E-post: Boe.ericson@hotmail.com
Mobil: 0768 36 26 26

 

Anna Sjövall
Ordinarie
E-post: Anna258@hotmail.se
Mobil: 0738 16 74 81

 

ingalill Forsberg
Ordinarie

Epost: ingalill.forsberg@halmstad.se

Mobil: 0731-401 526

Henrik Ryttergard

Suppleant

 

Mobil: 0704-868 350

E-post: gus_1206@msn.com

Kristin Lundquist

Suppleant

 

Mobil: 0708-442 077

E-post: kristin.lundquist@hotmail.com

Kristina Henriksson

Suppleant

 

Anton Bristav

Suppleant

 

Mobil: 0738-124 137

E-post: bristav.anton@gmail.com

 

REVISORER

Barbro Toftgård
Alexandra Malmström

REVISORSUPPLEANTER
Catrin Isaksson

VALBEREDNING

Sammankallande:
Helena Westberg
helena.westberg.hw@gmail.com

Jessica Gunnarsson

Marie-Helen Bergstrand