Styrelsen 2023

Kontakt sker helst över mejl, men vid mer brådskande ärenden går det bra att ringa styrelsemedlemmar.

Isak Domeij Hilliges, ordförande
Mobil: 073- 83 24 222
E-post: halmstadsnaturskyddsforening@gmail.com

Stefan Anderson, vice ordförande
Tel hem: 035-22 13 39
E-post: stefan.a.bird@gmail.com

Bo Hansson, kassör
Tel hem: 035-12 15 08
E-post: bo.t.hansson@netatonce.net

Helena Björklund, sekreterare
E-post: helbjo74@outlook.com 

Ingalill Forsberg
Epost: ingalill.birgitta.forsberg@gmail.com

Maria Stjärnljus
E-post: maria3177@hotmail.com

Lizi Alcocer
E-post: lizi.alcocer@gmail.com

Emil Skoglund
E-post: neskoglun@gmail.com

Ingrid Bergelin
E-post: ingrid.bergelin@telia.com

REVISORER
Barbro Toftgård
Alexandra Malmström

REVISORSUPPLEANTER
Britt Floderus
Vakant

VALBEREDNING
Anders Olovsson, sammankallande
Ellinor Waldemarson