Styrelsen 2024

Kontakt sker helst över mejl, men vid mer brådskande ärenden går det bra att ringa styrelsemedlemmar.

Isak Domeij Hilliges, ordförande
Mobil:
E-post: halmstadsnaturskyddsforening@gmail.com

Emil Skoglund, vice ordförande
Tel hem: 073-42 67 321
E-post: halmstadsnaturskyddsforening@gmail.com

Bo Hansson, kassör
Tel hem: 035-12 15 08
E-post: bo.t.hansson@netatonce.net

Helena Björklund, sekreterare
E-post: helbjo74@outlook.com 

Ingalill Forsberg
Epost: ingalill.birgitta.forsberg@gmail.com

Adam Mård
E-post: Jazzyblue1988@gmail.com

Anders Olovsson
E-post: andeolov@gmail.com

Hans Leghammar
E-post: Hans.Leghammar@live.se

Ingrid Bergelin
E-post: ingrid.bergelin@telia.com

REVISORER
Barbro Toftgård
Alexandra Malmström

REVISORSUPPLEANTER
Britt Floderus
Vakant

VALBEREDNING
Anders Olovsson, sammankallande
Ellinor Waldemarson