Kan våtmarker minska övergödning i ett förändrat klimat? Onsdag den 7 februari

Kan våtmarker minska övergödning i ett förändrat klimat? Onsdag den 7 februari kl. 12.00 – 12.45 på Stadsbiblioteket i Halmstad samt digitalt. Två av vår tids stora miljöutmaningar är övergödning av vattenmassor världen över och att klimatet förändras. Flera negativa konsekvenser följer av detta, bland annat syrefattiga havsbottnar och förhöjd risk för allt torrare svenska […]

Läs mer