Föreläsningsserie – klimataktion Halmstad

Hur möter vi klimathotet? Det är livsviktigt att inte gripas av hopplöshet inför alltmer alarmerande rapporter om förestående klimatkatastrofer. Därför har Klimataktion Halmstad startat en serie föreläsningar, som ska belysa följderna av klimatförändringen och vad vi kan göra lokalt för att minska utsläppen av klimatgaser. Vi har engagerat huvudsakligen lokal expertis. Program klimataktion Halmstad 2015 Välkomna!

Läs mer