Tama och vilda bin

En studiecirkel tama och vilda bin

På denna studiecirkel tittade vi närmare på våra surrande vänner vildbina och tambina. Vi besökte blommande hedar och ängar och letar efter vilda bin och fick veta hur en gynnsam bimiljö ska se ut. Vi identifierade arter under ledning av biexperten Krister Larsson samt besökte i en trädgård i Skrea. Här visade en hobbyodlare oss hur det går till om man själv är sugen på att odla bin. Slutligen byggde vi egna vildbiholkar att sätta upp i trädgården eller på annat lämpligt ställe.