Klimatanpassning i Halmstads Kommun

Onsdag 20 oktober kl. 18.30 – 20.00 Välkommen till en digital föreläsning om klimat-anpassningsarbetet i Halmstads Kommun. Klimatförändringarna är redan idag kännbara för Halmstads kommun med bland annat översvämningar och dricksvattenbrist som följd. Under våren hade Halmstads kommun ett förslag till klimatanpassningsplan ute på samråd och denna föreläsning kommer att behandla förslaget, hur arbetet fortgår […]

Läs mer

Vattendragsvandring utmed Suseån

Lördag 18 september kl. 10.00 – 13.00 Kvibille Guidad vandring, med bl a håvning av bottenfauna, utmed Suseån i Kvibille. Stefan Anderson Skogsstyrelsen guidar. Samling vid Palms Stuga. Skogsstyrelsen bjuder på fika. Anmäl deltagande till Stefan Anderson, 070 – 374 13 39 stefan.a.bird@gmail.com  

Läs mer

Familjedag på Stadsbondgården

Lördag 11 september kl. 12.00 – 14.00 Stadsbondgården Kom och upplev naturen kring Fylleån. Det finns flera stationer med olika aktiviteter med intressant information för hela familjen. Naturskyddsföreningen leder håvning i vatten nere vid Assarpsbäcken, alla barn är välkomna att upptäcka vad som finns i vattnet. Gå på fisk- och utterspaning. Det bjuds på korvgrillning […]

Läs mer

Svampens Dag på Björkelund

Söndag 5 september kl. 11.00 – 15.00 Björkelund Ta med din svamp och kolla med vår expert! Svampguiden Kill Persson ordnar och visar sin svamputställning där du kan se och jämföra våra vanligaste mat- och giftsvampar. Vi går även en kortare svamptur på ca 1,5 h. Samling på gårdsplanen vid Björkelund. Medtag egen fika. Samarr. […]

Läs mer

Slåtter på Björkelund

Lördag 28 augusti kl. 10.00 – 13.00 Björkelund Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet – den årliga slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Det finns räfsor och slipade liar att låna, men tag gärna med egna redskap. Kanske vill du ha hjälp att slipa ditt lieblad? Här kan du få hjälp med slipning och […]

Läs mer

Trollsländor på Björkelund

Lördag 21 augusti kl. 10.00 – 13.00 Björkelund Trollsländeexperten Göran Sahlén håller ett kortare föredrag om trollsländors försurningskänslighet efter en studie som bland annat genomförts i närheten av Björkelund. Därefter studeras trollsländor i fält. Samling på gårdsplanen vid Björkelund. Medtag egen fika. Kontakt: Stefan Anderson, 070 – 374 13 39, stefan.a.bird@gmail.com

Läs mer

Blommande marker på Björkelund

Söndag 15 augusti kl. 10.00 – 13.00 Björkelund Vi vandrar runt tillsammans med några ur skötselgruppen i Björkelund. Vandringen kommer att göra stopp vid hed, äng, betesmark, vägkanter samt i mångfaldsträdgården. Vi kommer att belysa hur man gynnar, anlägger och sköter de olika naturtyperna. Välkommen att låta dig inspireras av olika skötselåtgärder i Björkelund. Samling […]

Läs mer

Floravårdspriset 2021

Lördag 14 augusti kl. 13.00 Ebba Werner tilldelas 2021 års pris. Utdelning och exkursion vid Skedala utmed gamla banvallen – cykelbanan i fokus. Medtag fika och cykla gärna. Samarr. med Hallands Botaniska Förening. Kontakt: Lars-Erik Magnusson, 070 – 540 73 53  

Läs mer