Björkelund

slattermusik-bjorkelund-

 

Björkelund ligger naturskönt vid Fylleån strax sydväst om Simlångsdalen. Fastigheten består av ett enkelt boningshus med kringliggande ekonomibyggnaderär 30 hektar stor och består av en mångfald av miljöer där skog, våtmarker, hed, ängs- och naturbetesmarker bildar en vacker mosaik.

Björkelund har varit i Naturskyddsföreningens ägo sedan 1953 då den donerades av tullkontrollör A.H. Lindblom. Under många år sköttes Björkelund av Halmstads Ornitologiska Förening men idag är det Björkelundsgruppen, en särskild grupp inom Naturskyddsföreningen, som förvaltar fastigheten.

Arbete pågår
Målet för verksamheten är att bevara och skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald genom att utveckla och pröva olika skötselmetoder. Vår förhoppning är att arbetet på Björkelund ska fungera som en inspirationskälla för andra. På Björkelund pågår också ett spännande arbete med att kartlägga det biologiska livet på fastigheten: fåglar, växter, svampar och insekter för att nämna några exempel. I menyn till höger finns en rapport att ladda ner för den som vill veta mer.

Musik slåtter

Hjälp till på gården!
Björkelundsgruppen träffas den första lördagen i varje månad för att arbeta på fastigheten. Gruppen träffas dock inte i januari, juli, om oväder råder eller om lördagen infaller en helgdag. Alla är välkomna att vara med och man kan komma och gå som man vill. Tycker du om praktiskt arbete och vill göra en insats för den biologiska mångfalden finns här ett ypperligt tillfälle att slå två flugor i en smäll. Kontakta Ebba Werner (uppgifter längre ned) om du vill veta mer om Björkelundsgruppens arbete.

Följ med på en guidad vandring…
Varje år anordnas ett slåttergille på Björkelund men även andra av föreningens aktiviteter är förlagda hit. I augusti 2013 kommer till exempel en trollsländeexkursion hållas på Björkelund. För mer information om Naturskyddsföreningens programverksamhet, klicka på programfliken i menyn till vänster.

… eller njut av naturen på egen hand
Även på egen hand är Björkelunds vackra omgivningar värda att utforska. En 2,5 km lång markerad naturstig går längs med Fylleån och upp genom betesmarken, heden och slåtterängen. Vid stigens början kan man plocka upp en broschyr som berättar om vilka växter och djur man kan se när man vandrar längs med leden. Här finns också möjlighet att testa sina trädkunskaper, varför inte tävla med en kompis?

Hitta hit (från Halmstad)
Björkelund ligger strax sydväst om Simlångsdalen. Med cykel når du Björkelund genom att följa den asfalterade cykelbanan (gamla banvallen) som är skyltad: Banvallsleden/Hylteslingan/Simlångsspåret.

Med bil kör du väg 25 mot Simlångsdalen. Efter informationsplatsen i Skärkered kör du in till höger vid Björkelundsskylten. Efter en liten sjö delar sig vägen – håll där till vänster. Passera cykelbanan (skymd sikt) och du är framme!