Invigning av demonstrationsslinga — Vattnets värde på Björkelund

  Lördag 31 augusti kl. 10.00—14.00 Björkelund

Lördagen den 31 augusti klockan 10:00 -14:00 är det invigning av nya vandringsleden Vattnets värden på Björkelund.

Inom projektet GRIP on LIFE har vandringsleden vid Björkelund rustats upp med nya spänger och kompletterats med informationsskyltar om livet i och vid vattnet i Fylleån. Här finns också information om hur aktiviteter så som skogs- och jordbruk påverkar vattnet och vilken hänsyn man behöver ta för att inte skada vattenmiljöer vid åtgärder på land.

Du får möjlighet att vandra längs den nyrenoverade vandringsleden, och ta del av informationen om vattnets betydelse i landskapet. Gå en guidad tur, håva i Fylleån, lär dig mer om platsens växter och djur, njut av mångfaldsträdgården vid gården, få information om laxens år, grilla korv med mera.

Program:

10.00    Inledning med information och bandklippning av landshövding Lena Sommestad.

10.30-13.00    Guidade visningar av slingan varje hel- och halvtimme.

10.00-14.00    Aktiviteter runt gården. Lär dig mer!
* Vilka djur finns i Fylleån?
* Är laxen i Fylleån unik?
* Havsnejonöga en levande fossil!
* Behövs kalkning i Fylleån eller är försurningen borta?
* Arbete i vattenråd.

11.00    Korvgrillningen börjar

Medverkar gör: Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen, Fylleåns vattenråd och Halmstad kommun.

OBS! Skogsstyrelsen bjuder på fika så anmäl deltagande till:
Stefan Anderson 035-221339, stefan.a.bird@gmail.com

 

Laholmsbuktens geologi och strändernas erosionskänslighet

Lördag 10 augusti kl. 10.00-14.00 Skummeslövstrand och Mellbystrandgården

Samling på stranden vid Vallbergavägen i Skummeslövstrand kl. 10.00 eller på Mellbystrandsgården ca kl. 12.30.

Geolog Kärstin Malmberg Persson tar oss ut på en vandring längst stranden i Laholmsbukten. Kärstin har vandrat längst Skånes alla stränder och har nu nått upp till Halland. Under våren blir en rapport från SGU med analyser av Laholmsbuktens stränders uppbyggnad, morfologi och erosionskänslighet färdig. På förmiddagen studerar vi sand och dyner i fält. Vid 12-tiden äter vi vår medhavda matsäck i en dyngrop eller på Mellbystrandsgården (om vädret är dåligt). Därpå får vi höra och se mer av rapporten i form av en föreläsning inomhus som slutar vid 14-tiden. Tid för frågor och diskussioner.

Kontaktperson Margareta Lindgren 0430 – 630 44, 073 – 087 48 90

Arrangörer: Havsnätverket Laholmsbukten och Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad.


Fortet vid Kolonivägen efter stormen Sven.

 

Hur ser livet ut på bottnen i Laholmsbukten?

Tisdag 6 augusti, Torekovs hamn kl. 10.00 och 14.00.

Onsdag 7 augusti, Halmstad, Slottskajen i Nissan kl. 10.00, 14.00 och 18.00.

Torsdag 8 augusti, Båstads hamn kl. 10.00 och 14.00.

Välkommen att följa med på en tur ut i Laholmsbukten med forskningsfartyget Sabella. Ute i bukten kommer en provtagning av botten att göras. Bottenprovet kommer att undersökas uppe på fartyget för att se vilka arter som lever på och i bottensedimentet. Vi har här hjälp av en kunnig marinbiolog. Varje tur varar runt 2,5 timmar och har plats för 22 personer med en åldersgräns på 7 år. En plats kostar 100 kronor per person och tur.

Föranmälan görs via mejl till Bo Hansson, bo.t.hansson@netatonce.net. Tel 073 – 580 12 33. Ange namn på deltagare samt vilken tur som man vill följa med på. Information om betalning till Plusgiro kommer med bokningsbekräftelsen. Observera att det är begränsat med platser på varje tur så det är först till kvarn som gäller.

Arrangörer: Havsnätverket Laholmsbukten och Kattegatts kustvattenråd

 

Prisutdelning floravårdspriset

Den 26 juni kl. 18.00 i Bögilt, Simlångsdalen

Floravårdspriset delas ut av Hallands botaniska förening och 2019 går priset till Britta och Lennart Olsson i Bögilt, Halmstad, för deras fleråriga arbete med att sköta sina artrika och värdefulla marker med såväl lie som slåtterbalk samt kreatursbete. Välkomna att vara med när priset delas ut och få en guidning på gårdens marker.

Samling vid parkeringen i Simlångsdalens centrum, mitt emot affären, kl. 18.00.

Kontaktperson: Lars-Erik Magnusson, 070–5407353.

 

Sand och strand – en vandring i Gullbranna Naturreservat

Lördag den 15 juni kl. 12.00. Samling på reservatets parkering längst ned på Reservatsvägen.

Sandstranden är inte bara hem för badgäster utan även för många djur och växter, som till exempel rödmurarbiet och marviolen, som också trivs där. Under vandringen kommer vi även kika på den inplanterade bergtallen, ett flertal olika gräs samt den invasiva vresrosen. Vi är ute 2-3 timmar. Ta med solskydd och fika.

Vandringen arrangeras av Länsstyrelsen i Halland med Havsnätverket Laholmsbukten som medarrangör.

Guide är David Kindgren Bartholdsson, tel. 072-521 18 37.
Kontaktperson Havsnätverket: Bo Hansson, tel. 073 – 580 12 33.

 

Programmet för sommaren och hösten är här!

Nu har programmet för sommaren och hösten 2019 kommit. Alla är välkomna att delta i aktiviteterna, du måste inte vara medlem i Naturskyddsföreningen. Kom och upptäck vår härliga natur och lär dig nya saker om blommor, geologi, svampar, livet på botten i Laholmsbukten och hur du kan laga mat från naturens skafferi.

Läs mer i programmet!

Program Halmstads Naturskyddsförening sommar-höst 2019


Varmt välkomna till sommarens och höstens aktiviteter!

De vilda Blommornas dag

  Den 16 juni kl. 14.00 i Drared

Exkursion till slåtteräng i Drared där vi studerar den praktfulla floran. Samling på samåkningsparkeringen vid rondellen på Nissastigen strax norr om Oskarström kl 14.00. Ta gärna med fikakorg. Samarrangemang med Hallands botaniska förening.

Kontaktpersoner är Lars-Erik Magnusson, 070-5407353 och Lars Andersson, 070-4184424

 

Humlesafari på Björkelund

  Den 9 juni kl. 10.00-13.00 på Björkelund

Frida Nettelbladt guidar bland humlor på Björkelund. I juni är det humledrottningarna som flyger och Frida lär ut hur man artbestämmer dem. Samling på parkeringen på Björkelund. Ta med egen matsäck.

Kontaktperson: Ebba Werner, 070-174 90 06

 

Fågelsång i Aleskogen och vildbin i Halland!

Vi uppmärksammar den biologiska mångfalden med två arrangemang den 18:e maj!

 

  Fågelsång i Aleskogen, den 18 Maj kl. 08.00 Aleskogen!

Vi vandrar runt och lyssnar på det rika fågellivet i Aleskogen. Samling vid parkeringsplatsen till Alets idrottsplats. Samarrangemang med Halmstads ornitologiska förening.

Kontaktperson är Anders Olovsson, 073-063 42 60

 

  Vildbin i Halland, den 18 Maj kl. 10.00-13.00 Björkelund

Krister Larsson har inventerat vilda bin på många ställen i Halland och Skåne och inleder dagen med att berättar om hur de vilda bina lever och mår. Sedan fikar vi i trädgården och ger oss ut i markerna och letar efter bin. Samling på parkeringen vid Björkelund. Ta med egen matsäck.

Kontaktperson är Ebba Werner, 070-174 90 06

 

Myror på Björkelund

  Den 12 maj kl. 14.00 – 16.00 på Björkelund

Arbetare, soldater och drottningar – ibland kan myrornas komplexa samhällen påminna lite om vårt egna. Moa, som är biologistuderande på högskolan i Halmstad, ger en kortare introduktion om myrornas olika livsstrategier innan vi beger oss ut i fält för att se vilka olika arter av myror vi kan hitta på fastigheten. Samling på gårdsplanen. Medtag fika och lupp om du har.

Kontaktperson: Moa Pettersson 070-923 66 76