Fågelsång i Aleskogen

  Programpunkten Fågelsång i Aleskogen den 16 maj kl. 08.00 blir av som planerat! Vi vandrar runt och lyssnar på det rika fågellivet i Aleskogen.

Samling vid parkeringsplatsen till Alets idrottsplats.

Samarrangemang med Halmstads ornitologiska förening.
Kontaktperson: Anders Olovsson, 073 – 063 42 60

 

Familjedagen på stadsbondgården den 9 maj inställd!

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset ställs även den populära familjedagen på stadsbondgården den 9 maj in. Beroende på hur situationen utvecklas kan den komma att arrangeras vid senare tillfälle på året. Programaktiviteten ”Familjedag vid Stadsbondgården, Lördag 9 maj kl. 10.00 – 13.00, Stadsbondgården” är alltså inställd.

Håll utkik på vår hemsida samt Facebook för information om inställda aktiviteter.

 

Kallelse till digitalt årsmöte den 29/4.

Hej alla medlemmar i Halmstads Naturskyddsförening!

Som ni vet blev vi tvungna att ställa in det planerade årsmötet samt föreläsningen den 25 mars på grund av rådande situation med coronaviruset. Ännu är det inte lämpligt att hålla större möten, därför får vi leta efter andra vägar för att vi ska kunna genomföra detta ändå.

Jag vill därmed kalla alla medlemmar till ett digitalt årsmöte den 29 april, kl. 18.30. Mötet kommer att ske via plattformen Skype, som är en kostnadsfri programvara som kan användas av alla. Det som krävs för att kunna delta via Skype är att programmet installeras på datorn/mobilen och att användaren skapar ett konto innan mötet.

För att underlätta genomförandet kommer alla som vill delta att få anmäla detta till Bo Hansson via mejl, bo.t.hansson@netatonce.net, eller telefon 035-12 15 08. Ange i anmälan att ni vill delta samt vilken mejladress mötesinbjudan skall skickas till. Strax innan mötet startar kommer det att mejlas ut en mötesinbjudan till samtliga anmälda, som då får koppla upp sig till mötet via bifogad länk. Anmälan ska ske senast måndag den 27/4.

Jag vill även passa på att informera om att många aktiviteter i programmet ställts in i vår och risken är att fler ställs in framöver. Information om detta kommer ut via mejl samt på hemsida och Facebook. Ta för vana att kolla av någon av dessa kanaler innan aktiviteter äger rum för att säkerställa att de inte ställts in.

Vid ytterligare frågor, kontakta Kristin Lundquist antingen via mejl, Kristin.lundquist@hotmail.com, eller telefon 0708 44 20 77.

Varmt välkommen att delta på årsmötet den 29 april kl. 18.30!

Med vänlig hälsning
Kristin Lundquist, ordförande Halmstads Naturskyddsförening

 

Ytterligare inställda aktiviteter!

På grund av det rådande Corona-läget har vi valt att ställa in följande fyra arrangemang:

  • Laholmsbukten – hur nära havet ska man bo? (15 april) INSTÄLLT.
  • Vattendragsvandring på Björkelund (18 april) INSTÄLLT.
  • Myror på Björkelund (19 april) INSTÄLLT.
  • Laga mat från naturens skafferi (3 maj) INSTÄLLT.

Om läget gör att vi kommer att få ställa in fler arrangemang kommer detta att meddelas i senare mejl, via hemsida och sociala medier. Håll utkik i dessa kanaler för information!

 

Årsmötet den 25 mars inställt!

Hej Naturvänner!

Styrelsen i Halmstads Naturskyddsförening måste tyvärr meddela att vi tagit beslutet att ställa in årsmötet den 25 mars och skjuta det på framtiden. Detta på grund av det rådande Corona-läget. Respekt för våra medlemmars oro och omtanke om våra medlemmars hälsa måste få gå först i det här läget.

Eventuellt kommer vi att försöka hålla ett digitalt årsmöte, via t ex Messenger, men återkommer i sådana fall om detta. Vi kan även återkomma med ett nytt datum på Strandgatan 20.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Halmstads Naturskyddsförening

 

Inställda aktiviteter!

Halmstads Naturskyddsförening vill informera om att följande aktiviteter ställs in på grund av rådande corona-viruset:

  • Idémötet måndag den 23 mars kl. 18.30Campus Laholm (samarr. Havsnätverket Laholmsbukten)
  • Programpunkten ”Hur nära havet ska man bo?” onsdag 15 april kl. 18.30Campus Laholm (samarr. Havsnätverket Laholmsbukten)

Vi uppmanar till att alltid dubbelkolla på vår hemsida, sociala medier samt eventuella mejlutskick (obs endast medlemmar får dessa) vad gäller programpunkter den närmsta framtiden. Då vi inte vet hur länge situationen med coronaviruset håller i sig kan det hända att ytterligare programpunkter ställs in. Om så är fallet gör vi alltid mejlutskick och uppdaterar hemsida och Facebook – där finns alltid färsk information!

 

 

Klädbytardagen den 4 april inställd!

I och med rådande omständigheter med coronaviruset och förbudet mot att anordna evenemang med mer än 500 deltagare har vi tagit beslutet att ställa in vårens klädbytardag som skulle ägt rum den 4 april. Vi hoppas på att eventuellt kunna återkomma i höst med en klädbytardag då istället, annars tar vi nya tag nästa vår!

Klädbytardagen den 4 april är alltså INSTÄLLD.

 

Studiebesök på HEM:s optiska sopsorteringsanläggning.

Vi måste med kort varsel meddela att studiebesöket på HEM i morgon onsdag den 18 mars blir inställt på grund av det rådande Corona-läget. HEM har idag tagit beslutet att inte släppa in besökare i sina lokaler.

Vi hoppas att studiebesöket kan genomföras vid ett senare tillfälle istället.

 

Onsdagen den 18 mars kl. 10.00 bjuds ni in till ett nytt studiebesök på den nya optiska sopsorteringsanläggningen på Kristinehed i Halmstad. Studiebesöket sker nu under dagtid så att vi får se när anläggningen är igång. HEM bjuder på kaffe och te.

Följ HEM:s gröna skyltning mot ”optisk sortering” (förbi den stora personalparkeringen).

Kontaktperson: Bo Hansson, 073 – 580 12 33, bo.t.hansson@netatonce.net

 

Havsnätverket Laholmsbukten bjuder in till ett spännande idémöte – INSTÄLLD!

OBS! Följande aktivitet är inställd på grund av rådande situation med coronaviruset!

 

Vi drivs av lust och vilja att bidra till skydd av det fina havs- och kustområdet vi har nära oss. Förra året genomförde vi ett flertal viktiga och uppskattade aktiviteter: Exkursioner till havs med ett undersökningsfartyg, en helg där vi på plats och ställe studerade och diskuterade förutsättningarna för laxen och biologisk mångfald i de halländska åarna samt flera givande vandringar och inspirerande föreläsningar.

Nu laddar vi om för nya aktiviteter som kan sprida kunskap och påverka. För den skull så bjuder vi in till en kreativ kväll där vi kommer att berätta vad vi redan gjort och sedan tillsammans kläcka idéer och planer för framtiden.

Välkomna till Campus Laholm (Skottegränd 3 i Laholm) måndagen den 23 mars kl. 18.30. Havsnätverket bjuder på fika.

Anmäl om deltagande till Bo Hansson, bo.t.hansson@netatonce.net eller 073 – 580 12 33 senast lördag 21 mars.

 

Bakgrund
Den grunda bukten är ett viktigt uppväxtområde för fisk, speciellt plattfisk. Den vandrande fisken lax, havsnejonöga och havsöring skall via bukten upp i sina åar för att fortplanta sig. Även ål vandrar i vattendragen. Stora delar av Europas sjöorrar och svärtor ligger hela vinterhalvåret några hundra meter från stranden där de finner föda. Många vadare rastar och söker föda på stränderna.

I långa tider har det varit stora problem i bukten. Övergödning, massförekomst av alger, fiskdöd, syrebrist och måttlig ekologisk status. Exploateringstrycket för att bo strandnära är stort. Strandskyddet är eftersatt på flera sträckor. Klimatförändringar med höjd havsnivå och kraftiga vågor gör att erosionen av dynlandskapet pågår.

Vi i ”Havsnätverket Laholmsbukten” ser alla dessa problem torna upp sig. Genom bildandet av ett lokalt havsnätverk har tre lokalföreningar av Sveriges Naturskyddsförening – Halmstads, Södra Hallands och Bjäres – tillsammans agerat för att värna om Laholmsbukten. Genom att lära oss mer, arrangera spännande och viktiga aktiviteter samt att påverka där det kan ge effekt.