Havsträff – Skyddat hav den 3 oktober

Havsträff – tema skyddat hav

MÅNDAG 3 oktober 2022 KL. 17:30–20:30 på Campus Laholm

Välkommen till en havsträff på Campus Laholm!

 

Vi hoppas att ni laddat era blåa batterier under sommaren och vill göra oss sällskap på en havsträff med tema skyddat hav. Rikskansliet kommer att vara med och dela med sig av vad de jobbar med gällande marint områdesskydd och hur vi ska skydda våra hav på riktigt.

 

Vi bjuder även in till samtal och diskussion om hur vi i nätverket och kretsarna jobbar, vilka havsfrågor just du brinner för och hur vi kan arbeta tillsammans. Dessutom vill riks väldigt gärna höra våra förslag på nya skyddade områden, så tänk gärna lite innan träffen om du vet något kust- eller havsområde som borde skyddas! Vi kan då lyfta dessa områden i en nationell process som kommer att äga rum under hösten för att se vilka nya områden som behöver pekas ut som skyddade för att Sverige ska nå målet om att skydda 30 % av den marina miljön.

För att så många som möjligt ska kunna delta har vi beslutat om flera träffar, fyra fysiska träffar och en digital.

17:30-20:30
Stockholm – 21 september (anmäl dig senast 18 september)
Laholm – 3 oktober (anmäl dig senast 21 september)
Göteborg – 4 oktober (anmäl dig senast 22 september)
Västernorrlands län – mer info kommer snart!
Digitalt – 25 oktober

 

Dela gärna med andra medlemmar i Naturskyddsföreningen, du behöver inte vara med i havsnätverket för att delta.

Föranmälning krävs!

Länk till anmälan: Havsträff hösten 2022 (office.com)

 

Välkommen!

Frågor? Skicka iväg ett mail till havsnätverket: havsnatverket@naturskyddsforeningen.se

Tips: bor du långt ifrån men ändå vill vara med på plats kan du få reseersättning av riks!

 

 

 

Rent så in i vassen 13 September

Rent så in i vassen – studiebesök på Ahladeponin

Tisdag 13 september kl. 17.30 – 19.30

Guidad tur där vi tittar på hela den nya anläggningen och var sopbilarna tömmer 8-fackskärlen. Vi får även se den nya rotzonsanläggningen med vassbäddar som renar allt lakvatten från deponin.

 

Max 20 personer.

Samling på Ahla återvinningscentral.

 

Anmälan görs till: sodrahalland@naturskyddsforeningen.se

Samarr. med Södra Hallands Naturskyddsförening och Havsnätverket Laholmsbukten

Kontakt: Elin Tallqvist, 070-302 91 57.

Bivandring på Slottsmöllan 10 September

Bivandring på Slottsmöllan

Lördag 10 september kl. 14.00 – 16.00

Hannes Bonhoff guidar bland vilda honungsbin på Slottsmöllan och berättar om deras liv som superorganism. Under fikat ger vi oss på bispårning, en teknik för att hitta honungsbinas bo.

 

Samling vid Wallbergsskolan.

 

Ta med egen fika.

 

Kontakt: Hannes Bonhoff, 072 – 010 96 21

Svampens Dag på Björkelund Söndag 4 september

Svampens Dag på Björkelund

Söndag 4 september kl. 11.00 – 15.00

Ta med din svamp och kolla med vår expert! Svampguiden Kill Persson ordnar och visar sin svamputställning där du kan se och jämföra våra vanligaste mat- och giftsvampar.

Samling på gårdsplanen vid Björkelund. Medtag egen fika.

 

Samarr. med Hallands Botaniska förening.

Kontakt: Kill Persson 070 – 321 62 22

Slåtter på Björkelund Lördag 27 augusti

Slåtter på Björkelund

Lördag 27 augusti. Kl. 10.00 – 13.00

Välkommen till en inspirerande och viktig aktivitet – den årliga slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Det finns räfsor och slipade liar att låna, men tag gärna med egna redskap. Kanske vill du ha hjälp att slipa ditt lieblad? Här kan du få hjälp med slipning och liehantering av våra instruktörer. Ta med hela familjen och njut av musik och trevlig slåttersamvaro. Du kan också passa på att gå vandringsleden längs Fylleån.

Hallands Naturskyddsförening bjuder på enkel förtäring.

 

Samling på gårdsplanen vid Björkelund.

Samarr. med Hallands Botaniska Förening.

Kontakt: Ebba Werner, 070 – 174 90 06

Återställda lekbottnar i Stensån 21 Augusti

Återställda lekbottnar i Stensån

Söndag 21 augusti kl. 10.00 – 13.00 Nordanå

Under 2019 – 2022 har det arbetats med att återställa lekbottnar genom att återföra sten och grus samt att ta bort en del vandringshinder.

Vi vandrar vid några åtgärdade sträckor utmed ån tillsammans med Lars Schale. Ta med egen fika.

 

Samarr. med Södra Hallands Naturskyddsförening

Kontakt: Margareta Lindgren, 073 – 087 48 90

Lieslipning och slåtterkurs på Björkelund 20 Augusti

Lieslipning och slåtterkurs på Björkelund

Lördag 20 augusti kl. 09.00 – 12.00 Björkelund

Under denna förmiddag lär vi ut den ädla konsten i att slipa lieblad och att hantera en lie. Ossian Ovik, professionell lieinstruktör, håller i kursen.

Du kan låna lieblad och liar men tag gärna med egna om du har.

Vi lägger störst fokus på slipningen och tar den tid som behövs. Medtag egen fika.

 

Samling på gårdsplanen vid Björkelund.

Samarr. med Simlångsdalens Naturvårdsförening.

Kontakt: Ebba Werner, 070 – 174 90 06

Inbjudan till Bioblitz och fältvandring kring LEVA-våtmarker

2022.08.13_Inbjudan till Bioblitz och fältvandring kring LEVA-våtmarker

Inbjudan till Bioblitz och fältvandring kring LEVA-våtmarker!
13 augusti 2022 – kl. 13-17
Vi börjar med fika och en kort information om två våtmarker som har anlagts med hjälp av projektet
LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland och nordvästra Skåne, LOVA och Naturskyddsföreningen.
Sedan inventerar vi arter i och kring våtmarkerna. Vill du inventera själv, så är det fritt fram att
fokusera på en specifik organismgrupp eller olika – trollsländor, vattenväxter, växter i strandzonen
eller på land, skalbaggar, fåglar, mm. Alla arter är intressanta!
Du är också välkommen att bara testa på håvning efter småkryp i vatten eller försöka fånga vuxna trollsländor.
Anmäl er till Kalle Ström Töttrup, Hushållningssällskapet via mejl; kalle.stromtottrup@hushallningssallskapet.se eller telefon; 073- 620 59 74.
Hur många arter finns i och kring våtmarker som har anlagts för ett år sedan?
Hur snabbt går den naturliga koloniseringen till?

Kom och delta på vår Bioblitz i Boarp på Bjärehalvön!
Länk till google-maps:
https://goo.gl/maps/q
JSdSJxDS1Whdk6k8

Nattens bevingade varelser

Nattens bevingade varelser (i samband med västerhavsveckan)

Fredag 12 augusti kl. 21.00 – 24.00 Hökhult

När solen går ner vaknar myllret av nattlevande insekter till liv. Kom och undersök vad som lockas till det upplysta lakanet och hör fladdermössen sprakande jaktläten i detektorn. Ta med egen ficklampa och fika.

Samling vid Hökhults parkering i norra änden av Hökafältets naturreservat.

Samarr. med Södra Hallands Naturskyddsförening

 

Kontakt: Moa Pettersson, 070 – 923 66 76 eller

Kerstin Seger, 070-561 74 32