Klimatmanifestation, 5 september kl. 11-13, Stora torg, Halmstad

Imorgon är Halmstads naturskyddsförening på plats på Stora Torg för att tillsammans med andra uppmana världens politiska ledare att ta ett större ansvar för klimatet. Kom dit du också och skriv på namnlistan!

__________________________________________________________________

Det är mindre än tre månader till klimattoppmötet i Paris! Där kommer världens politiska ledare samlas och meningen är att de ska slå fast ett klimatavtal som ska hindra den globala uppvärmningen och stoppa en global medeltemperaturhöjning på mer än 2°C.

Få länder har lika goda förutsättningar som Sverige att skapa ett samhälle som bygger på förnybar energi. Vi har relativt gott om biobränslen, framför allt i form av skogsavfall. Vi har stor potential för att använda energin effektivare och bra lägen för vindkraft. Det enda vi verkar sakna är modiga politiker.

När Sveriges regering åker till FN:s klimattoppmöte i Paris är det främst med exemplets makt som den kan påverka de globala klimatförhandlingarna. Genom att visa på en framgångsrik klimatpolitik som en förutsättning för ökad sysselsättning och en konkurrenskraftig ekonomi kan Sverige få fler länder att följa efter. För det krävs emellertid ett långsiktigt klimatmål som går i linje med forskningen och en politik som ökar tempot i omställningen till ett fossilfritt Sverige 2030.

Vi vill:

  • Att Sverige beslutar om en årlig procentuell minskning av utsläppen av växthusgaser i Europa och Sverige, med sikte på att de svenska utsläppen är nära noll senast år 2030.
  • Att vi genomför en snabb omställning till hållbara system för energi, transporter och livsmedel, där kärnkraft och fossil energi, inklusive torv, avvecklas och planer på ny vattenkraft i Sverige och uranbrytning stoppas.
  • Att styrmedel införs som gör att svensk energianvändning minst halveras till 2030, samtidigt som vindkraft, bioenergi, sol och andra förnybara energislag växer i Sverige och EU utan att öka skadorna på naturen eller hälsan.
  • Att klimatarbetet utöver maximalt ambitiösa utsläppsminskningar i Sverige och EU omfattar kraftiga stöd till utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i Syd.
  • Att det skall vara ”lätt att göra rätt” och hinder för att agera klimatsmart som konsument ska tas bort

Läs mer om vad Naturskyddsföreningen gör för klimatet på riks hemsida.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.